27.9.2020

S odchodem do důchodu se Váš život změní, to nepochybně. Ovšem máte ve svých rukou, jestli to bude k lepšímu nebo k horšímu. Jsou dva druhy seniorů. Takoví, kteří jsou neobyčejně aktivní a neví co dříve. Určitě jste slyšeli pořekadlo o tom, že důchodci nemají nikdy čas. Tak to se týká právě těchto lidí, kteří se velmi rychle přeorientují na nové aktivity, kterým se věnují.

Ani lenost ani rezignace

Na druhou stranu jsou lidé, kteří si počínají jako by je přestal zajímat svět. Jejich okolí v tom vidí lenost a rezignaci, ale situace je často mnohem vážnější. Může se totiž jednat o bilanční deprese, kterými tito lidé trpí a pokud se jim nedostane včasné pomoci, může to skončit psychiatrickým onemocněním, urychlí to vznik stařecké demence nebo může v krajním případě vést až k suicidiu.

Nezařazené