18.9.2018

Rádi byste si dali nějaký dobrý burger, který by stál za to a byla v něm pořádná porce masa? Naše nabídka je široká a burgry nabízíme s maxi porcí masa i sýru!

Poskytujeme v celosvětovém měřítku vhodná řešení a systémy pro zajištění úpravy, čištění a filtrace pitné vody, nebo i povrchových vod. Naše služby poskytujeme městům a obcím po celém světě. Jsme schopni opravdu dobře a pružně reagovat na specifické individuální potřeby v jednotlivých lokalitách, a navrhnout nejlepší řešení. Jsme světovým lídrem v poskytování těchto služeb. Čištění a filtrace pitné vody je životně důležitou záležitostí. Pokud není v místě účinný systém, který zajistí nezávadnou pitnou vodu, nemůže zde normálně fungovat život. Provádíme i úpravu vod povrchových, například od škodlivých řas, látek s nízkou hustotou a tuků. K tomuto procesu se využívá především technologie flotace rozpuštěným vzduchem. Disponujeme i technologiemi pro specifické úpravy vody. Někdy se ve vodě v jistých lokalitách totiž vyskytnou ve zvýšeném množství nebezpečné látky, jako je arsen, uran, mangan, železo, olovo, zinek, nikl a další. Ty je potřeba neprodleně účinně odstranit. S našimi technologiemi je to dobře možné. Máme komplexní spektrum přísad pro úpravu pitné vody, a chemických látek k tomu určených. Kromě čištění a filtrace pitné vody je někdy nutno provádět i její desinfekci. Tyto technologie zahrnují ozonizaci a chloraci. Desinfekce se provádí proti biologickému znečištění vody. Volba způsobu desinfekce je závislá na konkrétních požadavcích v daném místě. Musí být zajištěna mikrobiologická nezávadnost a bezpečnost pitné vody. Zároveň ale nesmí mít použitá desinfekce škodlivé dopady, a nesmí vznikat nežádoucí vedlejší produkty. Při chloraci se do vody dávkuje chlornan sodný, chlornan vápenatý nebo plynný chlor. Při ozonizaci nevznikají vedlejší produkty, ozon se rozloží na kyslík. Používá se tedy pro oxidační procesy. Existují i další možnosti desinfekce, ale tyto dva jsou nejvíce využívané.

P – Nejmodernější systémy čištění a filtrace pitné vody
4 (80%)1
Nezařazené

Widgetized Sidebar

This panel is active and ready for you to add some widgets via the WP Admin