25.9.2020

Každá dobrá vzdělávací instituce má svůj jasný cíl, koncepci a program, určitá pravidla a propozice k ukončení studia. Stejně tak to má i autoškola. Přijímá přihlášené klienty s platným lékařským potvrzením, lidi, kteří jsou schopni studia a praktických jízd, lidi, kteří mají zájem studium úspěšně ukončit a pohybovat se poté po silničních komunikacích v souladu se silničními předpisy.

Ty správné výsledky

Úspěšné zvládnutí všech jednotlivých zkoušek, včetně napsání testu na daný počet bodů, zaručí nastávajícím řidičům získání řidičského oprávnění. V zájmu každého jistě je, aby je získal hned na poprvé, bez dalších poplatků a příplatků za jinak prodloužené studium. Aby autoškola nebyla znevažována a zneužívána, platí i zde přísná a neměnná pravidla, která se obejít skutečně nedají.

Nezařazené